• Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 
 

آزمایشگاه تشخیص پزشکی پرگن

 

 

برنامه سلامتی                                        سلامتی پایدار

 

 • 23.jpg
 • 25.jpg
 • 17.jpg
 • 1.jpg
 • 22.jpg
 • microscope.jpg
 • 15.jpg
 • home_pic.jpg

پرگن چیست؟

پرگن، برگرفته از اصطلاح پرگنه مي باشد. پرگنه، به معناي مجموعه اي از باکتري هاست، که محصول تکثير يک يا چند باکتري است. يک پرگنه ممکن است حاوي ميليون ها باکتري باشد.

ادامه مطلب